top of page

Föreningen:


REHAB Kulturs verksamhet drivs av föreningen CirkulationsCentralen, en förening för kulturarbetare som arbetar med flera olika konstnärliga uttryck. I samverkan med MKB öppnades dörrarna till föreningens ateljéer och möteslokaler under våren 2017 & i nuläget huserar 18 olika konstnärer i huset. Det är föreningens medlemmar som själva som sköter om uthyrningen av lokalerna och allt som hör därtill.
 

Verksamheten:

I huset finns två möteslokaler där både företag, föreningar och privatpersoner kan hyra in sig för att skapa evenemang av olika slag såsom föreläsningar, konferenser, kurser och lanseringar. Det stora rummet rymmer upp till 150 personer och med sina flexibla möbleringslösningar används det till allt från årsstämmor till mingelevent. Det lilla konferensrummet används till både kurser och mindre möten för upp till 12 personer. Grundkonceptet för REHAB Kultur är att intäkterna från uthyrningarna blir en återinvestering i bättre villkor för kulturarbetarna i huset. 

 

Målsättningen:

CirkulationsCentralens vision med REHAB Kultur är att fungera som en kreativ hub för flera olika aktörer och intressenter med ateljéer och möteslokaler samt att vara en del av stadsdelsutvecklingen på Östra Sorgenfri.

 

REHAB kultur samarbetar med skolor, medborgare och närliggande branscher genom kunskapsförmedling inom kultur- och konstområdet. REHAB Kultur har även en publik verksamhet och arrangerar egna evenemang med fokus på de i huset verksamma konstnärerna och inbjudna gäster.

IMG_20190321_130634.jpg
James Brewster (photo by Sergey Vasiliev

Vi som arbetar på Rehab Kultur:

CirkulationsCentralens medlemmar har många olika konstnärliga uttryckssätt. I ateljéerna skapas det muralmålningskoncept, ljudinstallationer, textilkonst, magi, måleri, keramik, elektroniska ljud, musikinstrument utav skrot, illustrationer och mycket mer . Mycket skapas utanför ateljéerna i form av platsspecifika installationer föreställningar, föreläsningar, kurser med mera. Varje konstnär presenteras på varsin egen sida här på vår hemsida och där kan du läsa mer om oss och vad vi jobbar med.

Föreläsningar, kurser, föreställningar och projekt:

Om ni är intresserade av att boka någon av oss till en föreläsning, kurs eller ett projekt går det bra att kontakta oss genom våra egna e-postadresser och telefonnummer som du hittar på våra egna presentationssidor.

bottom of page